Åpningstider

Kontorets og laboratoriets åpningstider:

Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag - 0800-1500

Tirsdag - 0900 - 1500

Lunsj (telefon og laboratorium er stengt): 1100 - 1230

Dersom du skal ta blodprøver på laboratoriet som skal sendes inn kan dette ikke gjøres fredag etter kl 1230.