Tjenester og priser

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt Kr 160/280,-

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min Kr 10,-

Sykebesøk på dagtid/kveld Kr 223/357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk Kr 52/38,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud Kr 59,- 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver Kr 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av 

hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment Kr 57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen Kr 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. Kr 67,-

--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. Kr 102,-

--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. Kr 145,-

--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. Kr 198,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. 

per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten Kr 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer 

før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist Kr 175/283

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til 

honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort Kr 750,-

Enkel legeattest per medgått tid pr 15 min Kr 250,-

Legeerklæring ved fritidsdykking Kr 800,-

Helseerklæring Kr 450,-

Offshoreattest Kr 1850,-

Legeattest søknad handicap parkering Kr 250,-

Henvisning uten legetime Kr 125,-