Tjenester og priser

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Priser hos fastlegen


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt 170/288

Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 54/39

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning 61

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 61

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment 59Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen Kr 124,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. Kr 71,-

--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. Kr 109,-

--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. Kr 155,-

--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. Kr 211,-


Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad


Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. 

per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten Kr 59,-


For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer 

før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist i allmennmedisin Kr 188/304


Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til 

honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort Kr 750,-

Enkel legeattest per medgått tid pr 15 min Kr 250,-

Legeerklæring ved fritidsdykking Kr 800,-

Helseerklæring Kr 450,-

Offshoreattest Kr 1850,-

Legeattest søknad handicap parkering Kr 250,-

Henvisning uten legetime Kr 125,-