Tjenester og priser

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt

160/280

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min

10

Sykebesøk på dagtid/kveld

223/357

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

52/38

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud

59

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist

59

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

59

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.

67

--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.

102

--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.

145

--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.

198

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

175/283

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort

600

Enkel legeattest per medgått tid pr 15 min

250

Sjømannsattest

Etter avtale

Legeerklæring ved fritidsdykking

800

Helseerklæring

450

Offshoreattest

1600

Legeattest søknad handicap parkering

250

Henvisning uten legetime

125